Temeljni kapital uplaćen u cijelosti, u iznosu od: 1.600 000 HRK           OIB: 54422176480         Žiro račun (Zagrebačka banka): HR1923600001101439296